A tradat Mihail Sadoveanu Ordinul Francmasonic?

Mihail Sadoveanu desigur,  francmason cunoscut nu numai de cei iniţiaţi dar şi mai cu seamă, de organele securităţii de atunci.Ei, cu una, cu alta, timpul trece “implacabil şi etern”, şi iată, apar pe firmamentul ţării, comuniştii. Având ei absolut imperioasa nevoie de credibilitate s-au văzut obligaţi să racoleze, pentru instaurarea şi întărirea doctrinei lor în masa poporului speriat, înfometat, cu ţara ciuntită în urma războiului, spuneam deci, s-au văzut obligaţi să pună mâna pe “vârfuri ale ştiinţei, ale literaturii, persoane pe care poporul îi socotea a fi mândria, talpa şi fruntea ţării Şi iată cum s-au petrecut lucrurile:Am rugat-o, pe nepoata Marelui Maestru, Doamna Cireşica Sadoveanu Grecescu, din suflet am rugat-o, să-mi spună, dacă ştie, răspunsul la întrebarea care îmi ardea inima atât de amar de ani. Cum de a putut şi de ce? Şi iată cum s-au petrecut faptele”, mi-a răspuns privindu-mă în ochi.  Au venit la el şi i-au spus: Trebuie să fii cu noi!” „Nu.” A fost răspunsul scurt şi răspicat. Tăcere, scurtă, grea. „Cu nici un preţ?” Altă tăcere şi mai grea. „Nu!” Privire ocolită, de sus în jos, din dreapta în stânga şi din stânga în lături.„Preţul nostru. Dacă nu accepţi propunerea noastră, toţi, fraţii – şi atunci au avut ei un zâmbet strâmb, un rânjet tâmp şi rău – toţi fraţii vor fi ridicaţi, închişi şi dispăruţi. Că-i ştim noi pe fiecare, nu va scăpa nici unul!”Atunci el, farul luminos al literaturii române, fala scriitorilor români a căzut pe scaun, inima i s-a răsucit în piept, o durere ca o piatră grea i-a tăiat respiraţia şi abia a mai putut şopti: „Da.”Astfel s-au petrecut lucrurile, acesta a fost un om adevărat, acesta este adevărul şi într-adevăr au fost vremuri cumplite.

Acum, însă, mă simt ruşinat de lipsa mea de încredere în omul, scriitorul, românul, Marele Maestru Mihail Sadoveanu. Lecţie pentru toţi. Cum a spus şi Iisus: „nu judeca cu uşurătate. Află tot adevărul şi după aceea, încearcă a judeca cu nepărtinire!”. O lecţie cruntă pentru noi. Cu durere încerc să-mi închipui ce a fost în sufletul lui. Ce suferinţă cumplită pentru un intelectual de mare cultură şi anvergură spirituală şi ştia prea bine cine erau şi ce vroiau cei veniţi pe tancurile morţii, să fie obligat a-şi trăda ţara, neamul, conştiinţa, lumina harului său Dumnezeiesc de scriitor, pentru a-şi salva prieteni, „Fraţii”.

Cu adevărat, îi datorăm fiinţa şi permanenţa „frăţiei” noastre în această ţară.

Închei acum pledoaria mea, aplecându-mă până la pământ admirându-l, iubindu-l şi respectându-l pe Marele Maestru, Mihail Sadoveanu, Marele Iniţiat.

VIOREL DANACU 33° MARE MAESTRU, MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice